WATER drager van Leven

Over de Stichting (2005-2019)

De stichting is per 1-1-2019 ontbonden

Doel

De Stichting 'WATER drager van leven' had als doel (artikel 3 van de Statuten) het bevorderen van de kennis van water als bron en drager van het leven en de verbreiding daarvan zowel in Nederland als daarbuiten. De stichting is opgericht op 24 november 2004. De vier initiatiefnemers, waren waterdeskundigen met een ruime beroepservaring in de Nederlandse watersector. Zij vonden dat de huidige wijze waarop water wordt benaderd onvoldoende recht doet aan het belang van dit levensmedium voor de gezondheid van de mens en de toekomst van de aarde. Zij wilden met dit initiatief prikkelende vragen stellen, het zoeken naar de antwoorden daarop bevorderen en deze antwoorden, voor zover ze wellicht nu al te geven zijn, in brede kring aan de orde stellen.

Werkwijze

De Stichting streefde naar een bredere bewustwording en een intensievere beleving van het levenbepalende fenomeen Water. Voor de bewustwording richtte zij zich vooral tot de wetenschap, het onderwijs en de praktijkdeskundigen; voor de beleving ziet zij vooral waardevolle mogelijkheden op het terrein van religie en kunst. Tevens stelde zij zich ten doel het stimuleren van fenomenologisch onderzoek naar het wezen van Water. Als eerste stap zag zij het bekendheid geven aan op dit gebied beschikbare onderzoeksmethoden en het verspreiden van de resultaten daarvan. De Stichting kon haar werk doen dankzij giften, subsidies, etc. en door de activiteiten van vrijwilligers. 

De bestuursleden ontvingen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Jaarverslagen, etc.

De meest recente jaarverslagen van de stichting WdL kunnen hieronder worden gedownload via:

Jaarverslagen: 2018/9 - 2017 - 2016 - 2015  - 2014 - 2013 - 2012

Informatiebrochure over het werk van de Stichting, haar visie op Water en enige in dat verband interessante feiten over water, drinkwatergebruik en waterbeheer.

 

WATER drager van Leven - email                                            last updated  14-03-2023

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl