Stichting WATER drager van Leven

Contact

info@stichtingwater.nl

Postadres: Secretariaat Stichting WATER - Drager van Leven, Franklinstraat 88 - 3817 VH Amersfoort

Bestuursleden

KvK Midden-Gelderland nr. 09146881 

Anbi/RSIN 8160 66061 (giften aan ons zijn in beginsel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting)

Triodosbank NL15TRIO 0254 7898 62 t.n.v. Stichting WATER Drager van Leven te Zeist.

Jaarverslagen

De meest recente jaarverslagen en het actuele beleidsplan kunnen worden gedownload via onze informatiepagina.

Contact

Stichting WATER drager van Leven - email                                        last updated  25-06-2016

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl