WATER drager van Leven

Ondanks de opheffing van de StichtingWDL kunnen via onderstaand contactadres  de initiatiefnemers en oud-bestuursleden nog steeds worden benaderd.

Bijna 100 deelnemers aan seminar over Water en Leven

Op 15 october 2018 vond in samenwerking met Waternet, het waterkringloopbedrijf van Amsterdam, een zeer geslaagd middagseminar plaats over Water en Leven.

Eilard Jacobs, oud-medewerker van Waternet, wijdde hieraan een column in Vakblad H2O. Zie: De-vierde-fase-van-water

In het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde verscheen een korte samenvatting van de keynote presentatie van Marc Henry. De meer uitgebreide samenvatting kan per email worden aangevraagd.

Een seminar over dit brede thema is mogelijk geworden door nieuwe wetenschappelijke inzichten, waarvoor al in de jaren 1980 de basis is gelegd. Sindsdien hebben vele tientallen wetenschappers wereldwijd aan de oplossing van het “raadsel water” gewerkt. Wij zijn bijzonder ingenomen met de komst van een bij deze ontwikkelingen betrokken onderzoeker, prof. Marc Henry – hoogleraar aan de Université de Strasbourg. Hij heeft in zijn keynote presentation aangegeven hoe de schijnbaar zo eenvoudige watermoleculen drager kunnen zijn van het meest complexe verschijnsel op aarde - het leven - en daarmee een mogelijke verklaring bieden voor verschillende tot nu toe onbegrepen eigenschappen van water. Het gaat volgens hem om samenwerking op moleculair niveau, waarvoor water als buitenbeentje onder de vloeistoffen bij uitstek is toegerust. 

Verdere inleiders waren Paul Doesburg (Crystal Lab) en Christine Sutter (Strömungsinstitut Herrischried/Adventa Initiative). Zij presenteerden ieder hun eigen ervaringen met fenomenologisch wateronderzoek in relatie met de gepresenteerde nieuwe inzichten.

Meer lezen....

Onderzoek vistrap met fishflowforms succesvol afgerond

Waterschap De Dommel heeft in samenwerking met de Stichting Fishflowform een experimentele vispassage gerealiseerd.  Deze is aangelegd in de Buulder Aa ter hoogte van de stuw bij Molenheide. De passage is uitgerust met Fishflowforms in de plaats van overlaten. De ritmische stroming van de flowforms wekt het benodigde verval op en maakt het kunstwerk tot een sieraad in het landschap. In 2015-2017 is een uitgebreid onderzoek naar het functioneren ervan en naar de gevolgen voor het water uitgevoerd.

Het onderzoek heeft aangetoond dat een vistrap met fishflowforms een aantrekkelijk alternatief is voor de gebruikelijke ontwerpen. Meer info ..

Het werk van de Stichting WATER Drager van Leven

Per 1 februari 2019 is de Stichting ontbonden. Redenen hiervoor zijn geweest de vorderende leeftijd van de bestuursleden en - daarmee samenhangend - de groeiende afstand tot de praktiserende watervakwereld. Zie verder stichtingsbestuur.

De door Maarten Gast op 31 october 2014 gepresenteerde inleiding over water is omgewerkt tot een brochure over het werk van de Stichting, haar visie op water en enige in dat licht interessante gegevens over de praktijk van waterbeheer en drinkwatervoorziening in Nederland.

Contact

WATER drager van Leven - email                                                last updated  27-05-2019

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl