WATER drager van Leven

Links

Frans Romeijn introduceert de Wirkungssensorik (vormkrachten waarnemen) in Nederland met kursussen en voordrachten.

Frank Silvis (Vortex Vitalis) verricht energetisch onderzoek op locatie en geeft advies over het verbeteren van verstoorde omstandigheden.

De website van Martin Chaplin geeft een zeer uitgebreid en actueel overzicht van wetenschappelijke publicaties over water. De nadruk ligt op chemische en fysische onderwerpen.

In Nederland verrichtte Cees Kamp bij kennisinstituut WETSUS zes jaar lang onderzoek naar watervitalisering. Hij schreef o.a. een overzichtsartikel. De rapportage van het onderzoek is in voorbereiding.

Het Institut für Strömungsforschung in Herrischried (D) doet al 60 jaar baanbrekend fenomenologisch onderzoek naar het stromingsgedrag van water. Dit onafhankelijke instituut heeft zich gespecialiseerd in toepassing van de druppelbeeldmethode en de zgn. Wirkungssensorik. Theodor en Wolfram Schwenk  waren jarenlang de drijvende krachten achter dit werk. Zie ook het In Memoriam nav van Wolframs overlijden op 1 november 2014. Het zusterinstituut Adventa-Initiative, doet onderzoek naar vormkrachten. Het is op dezelfde locatie gevestigd.

De Foundation for Water in Forest Row (GB) bouwt voort op het werk van de beeldhouwer John Wilkes (1930-2011), die in de jaren 1970 het flowformconcept ontwikkelde. Een artikel geeft een overzicht van de actviteiten.

Tal van kunstenaars en ecotechnologen houden zich bezig met ontwikkelen en toepassen van flowforms. In Nederland zijn dat o.a. Paul van Dijk en Ernst Cats. Op Youtube zijn verschillende flowformfilmpjes te vinden. Paul van Dijk was betrokken bij de flowforminstallaties op de RWZI Soerendonk en op het landgoed Het Lankheet. Zie ook de site van de Stichting Fishflowform

Felix Hedinger heeft verschillende - o.a. op Schauberger geïnspireerde - watertoestellen gebouwd. Hij is enige jaren verbonden aan het Strömungsinstitut in Herrischried (zie boven).

Viktor Schaubergers concepten en talrijke waterpublicaties zijn o.a. te vinden via de Stichting Natuur- en Implosietechnieken.

Crystal Lab in Ottersum kan in opdracht onderzoek met beeldvormende methoden als koperchloride kristallisatie en stijgbeelden verrichten. Deze methoden, die zijn ontwikkeld voor medisch onderzoek en voor kwaliteitscontrole van levensmiddelen, kunnen in beginsel ook voor wateronderzoek worden ingezet.

Het Zweedse Institute of Ecological Technology onderzoekt en ontwikkelt moderne toepassingen van Viktor Schaubergers werk. Jaarlijks verschijnt een mooie Water Calendar. Tweejaarlijks wordt de IWONE-conferentie georganiseerd.

Contact

WATER drager van Leven - email                                        last updated  27-04-2022

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl