WATER drager van Leven

Bijzondere kwaliteiten van water

Vloeibaar water gedraagt zich op op tal van punten anders dan  stoffen als ammoniak, zwavelwaterstof of methaan, hoewel deze er chemisch gezien sterk verwant mee zijn. Er zijn al meer dan 70 afwijkende eigenschappen of kenmerken van water bekend. Hoewel deze 'anomalieën' onderling zeer verschillend van karakter zijn, hebben ze één ding gemeenschappelijk: ze maken dat water bij uitstek de 'drager van leven' kan zijn.

In een reeks van in totaal tien artikelen worden verschijnselen en vormen uit de levende natuur in verband gebracht met specifieke eigenschappen van water. De artikelen verschijnen in H2O online. De reeds verschenen bijdragen zijn opgenomen in het overzicht van SWdL-publicaties. In Bulletin WdL 4 zijn samenvattingen openomen van de afleveringen 6, 7 en 8.

Links naar de reeds verschenen afzonderlijke artikelen:

1 Een vierde aspect van waterkwaliteit (Theo Claassen)

2 Voorbeelden van het vierde aspect van waterkwaliteit (Theo Claassen en Frank Silvis)

3 Beeldvormend onderzoek van levenskwaliteit - fysische en chemische methoden (Hans van Sluis en Theo Claassen)

4 Beeldvormend onderzoek van levenskwaliteit - biologische en sensorische methoden (Hans van Sluis en Theo Claassen)

5 Moderne natuurwetenschappelijke inzichten (Hans van Sluis)

6 Stroming_en_vorm (Hans van Sluis)

7 Werveldynamiek: het aangrijpingspunt van vormkrachten? (Hans van Sluis)

8_Water,_klank_en_licht (Hans van Sluis)

 

 

 


Contact

Stichting WATER drager van Leven - email                                        last updated  30-08-2021

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl